Dozvole i oprema

Prema odredbama Zakona o audiovizualnim djelatnostima, sve produkcije koje snimaju u Hrvatskoj obvezne su prijaviti snimanje Hrvatskom audiovizualnom centru.

Prijava snimanja

Sukladno Pravilniku o vođenju evidencije snimanja, producent je obvezan dostaviti obavijest o snimanju audiovizualnog djela Hrvatskom audiovizualnom centru najkasnije u roku od 8 (osam) dana prije početka snimanja audiovizualnog djela, odnosno najkasnije u roku od 3 (tri) dana prije početka snimanja promidžbenog videospota.

Obavijest se dostavlja putem korisničkog računa na portalu HAVC-a.

Nakon uredne dostave obavijesti o snimanju audiovizualnog djela na području Republike Hrvatske, HAVC izdaje potvrdu o registraciji snimanja audiovizualnog djela. Izdana potvrda ne predstavlja dozvolu za snimanje predmetnog audiovizualnog djela na području Republike Hrvatske.

Dostavljene podatke HAVC prikuplja i obrađuje isključivo radi statističkog praćenja djelatnosti.

Lokacijske dozvole

Kako biste bili u toku sa svim potrebnim dozvolama za snimanje, obratite se za suradnju lokalnim produkcijskim kućama. Domaći producenti upoznati su s lokalnim pravilnicima i procedurama te će uvelike smanjiti vrijeme utrošeno na pripremu i izvedbu projekta.

Snimanje bespilotnim letjelicama (dronovi)

Korištenje bespilotne letjelice (dron) u komercijalne svrhe regulira Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo (HACZ). Sve letačke operacije potrebno je izvoditi u skladu s primjenjivim propisima o korištenju hrvatskog zračnog prostora, te s odredbama Uredbe o snimanju iz zraka, kao i Pravilnikom o sustavu bespilotnih zrakoplova. Uvjeti dozvole za izvođenje leta bespilotnom letjelicom u Hrvatskoj ovise o masi vaše bespilotne letjelice i kategoriji letačke operacije, te variraju od podnošenja izjave operatera do stjecanja odobrenja HACZ-a.

Sve aktivnosti snimanja iz zraka moraju se unaprijed prijaviti Državnoj geodetskoj upravi. Strani operateri sustava dužni su prijaviti se u evidenciju operatera sustava bespilotnog zrakoplova najmanje 30 dana prije snimanja kako bi ishodili odobrenje jer proces uključuje prekograničnu međuinstitucijsku komunikaciju.

Sve informacije dostupne su na stranicama ccaa.hr; crocontrol.hr; dgu.gov.hr ili se možete obratiti Hrvatskoj udruzi bespilotnih sustava.

Radne dozvole za strane državljane

Strani državljani koji snimaju u Hrvatskoj mogu raditi na temelju izdane dozvole za boravak i rad ili na temelju potvrde o prijavi rada. Sve informacije, uključujući obrazac za prijavu, dostupne su na mrežnim stranicama Ministarstva unutarnjih poslova.

Za sve daljnje informacije o regulaciji pravnog statusa stranih državljana u Hrvatskoj, molimo obratite se lokalnom hrvatskom veleposlanstvu. Popis hrvatskih veleposlanstava u svijetu potražite na stranicama Ministarstva vanjskih i europskih poslova RH.

Vize

Građani država članica EU-a i Europskog gospodarskog prostora (EGP) te državljani Australije, Kanade i SAD-a ne trebaju vizu za ulazak u Republiku Hrvatsku. Neprekidan boravak ili ukupno trajanje uzastopnih boravaka ne može biti dulje od 90 dana u svakom šestomjesečnom razdoblju od datuma prvog ulaska.

Građani drugih zemalja koje podliježu obvezi posjedovanja vize dužni su pribaviti vizu prije ulaska u Republiku Hrvatsku. Ako u državi podnositelja zahtjeva ne postoji diplomatska misija ili konzularni ured RH, zahtjev za vizu potrebno je predati najbližoj hrvatskoj diplomatskoj misiji ili konzularnom uredu. Više podrobnih informacija o viznom sustavu, kao i cjelovit popis zemalja koje podliježu obvezi posjedovanja vize, potražite na mrežnim stranicama Ministarstva vanjskih i europskih poslova RH.

Carinski propisi

Carinski propisi u Republici Hrvatskoj gotovo su u potpunosti usklađeni s propisima i standardima EU-a. Strani i hrvatski državljani s prebivalištem izvan Hrvatske mogu slobodno unositi i iznositi novac u stranoj ili domaćoj valuti te putničke čekove. Prijenose u iznosu od 10.000,00 eura ili više potrebno je prijaviti carinskom službeniku. Vrijedna profesionalna oprema i ostali tehnički uređaji također se moraju prijaviti carinskom službeniku na graničnom carinskom uredu.

Osobe koje nemaju prebivalište ni uobičajeno boravište na području Europske unije imaju pravo tražiti povrat PDV-a za iznesena dobra kupljena u tuzemstvu ako je ukupna vrijednost kupljenih dobara s PDV-om veća od 100,00 eura te uz predočenje obrasca za povrat poreza ovjeren od strane carinskog službenika tijekom izvoza kupljene robe. Strani državljani dužni su zatražiti povrat poreza u roku od šest mjeseci od datuma izdavanja računa.

Za dodatne informacije molimo obratite se carinskoj upravi: carina.gov.hr.

Privremeni uvoz profesionalne opreme

Postupak privremenog uvoza reguliran je Carinskim zakonom Republike Hrvatske. U postupku privremenog uvoza strana roba može se koristiti na carinskom području Republike Hrvatske uz potpuno ili djelomično oslobođenje od plaćanja uvoznih davanja te uz izuzeće od trgovinskih mjera kada je strana roba namijenjena ponovnom izvozu u nepromijenjenom stanju, odnosno stanju u kojem je bila privremeno uvezena. Izuzeće su uobičajene amortizacije uslijed trošenja kod uporabe/gubici od umanjenja nastali uslijed uobičajenih oblika rukovanja. Roba može ostati u postupku privremenog uvoza do 24 mjeseca, uz mogućnost propisivanja posebnih rokova.

Roba se može uvesti na carinsko područje Republike Hrvatske temeljem obrasca ATA karnet. ATA karnet međunarodni je carinski dokument koji se koristi za pojednostavljenje privremenog uvoza u stranu zemlju, s rokom važenja od godine dana. Ovim carinskim dokumentom omogućen je privremeni uvoz određenih kategorija robe u carinsko područje svake zemlje koja je usvojila Konvenciju o privremenom uvozu, bez popunjavanja nacionalnih carinskih isprava, plaćanja carine i PDV-a ili polaganja depozita, što je dio redovnog postupka za privremeni uvoz ili izvoz