Program poticaja

Financijski poticaj za filmske i televizijske produkcije koje snimaju u Hrvatskoj dostupan je međunarodnim i lokalnim produkcijama u obliku povrata 25 % od ukupnog iznosa opravdanih troškova učinjenih u Republici Hrvatskoj. Dodatnih 5 % odobreno je za produkcije koje snimaju u područjima ispodprosječnog razvoja. Raznovrsnost lokacija za snimanje, u kombinaciji s vrhunskom lokalnom uslugom i financijskom izvedivosti smještaju Hrvatsku među top destinacije na svjetskoj filmskoj karti.

Propisi

Program državne potpore za poticanje ulaganja u proizvodnju audiovizualnih djela temelji se na Zakonu o audiovizualnim djelatnostima (NN 61/18) i Pravilniku o poticanju ulaganja u proizvodnju audiovizualnih djela (NN 70/19).

Kratki pregled

Program poticaja provodi se prema načelu prednosti prijave (en. first come, first served). Povrat se obračunava na ukupni iznos opravdanih troškova, bez uračunatog poreza na dodanu vrijednost, i isplaćuje se izravno na hrvatski bankovni račun podnositelja zahtjeva. Opravdani trošak sastoji se od cijene robe i usluga kupljenih u Hrvatskoj i honorara isplaćenih hrvatskim poreznim rezidentima (članovi filmske ekipe i glumci) za usluge izvršene u Hrvatskoj.

Produkcijski formati kvalificirani za poticaje:

 • Igrani filmovi
 • Dokumentarni filmovi
 • Animirani filmovi
 • Televizijski filmovi i TV-serije

Povrat se ne odnosi na reklame, reality televiziju, zabavne emisije i sapunice.

Kriteriji za pristup poticajima

Minimalni iznos potrošen u Hrvatskoj, ovisno o vrsti projekta

 • 2 milijuna kuna (266.000 eura) za igrane filmove
 • 300.000 kuna (40.000 eura) za dokumentarne filmove
 • 500.000 kuna (66.000 eura) za animirane filmove
 • 1 milijun kuna (133.000 eura) za televizijske filmove
 • 750.000 kuna (99.000 eura) za svaku televizijsku epizodu
 • 450.000 kuna (60.000 eura) za jednu epizodu dokumentarne televizijske serije
 • 500.000 kuna (66.000 eura) za animiranu TV-seriju minimalnog ukupnog trajanja od 24 minute

Valuta preračunata prema tečaju EUR 1 = HRK 7,5

Korištenje hrvatskih glumaca i članova filmske ekipe

Za dobivanje poticaja priznaju se troškovi za rad hrvatskih poreznih rezidenata (glumci i filmska ekipa) koji rade u Hrvatskoj, kao i troškovi za robe i usluge koji su učinjeni i plaćeni u Hrvatskoj.

Kulturni test

Hrvatski kulturni/kvalifikacijski test (za servisne produkcije i koprodukcije) sastoji se od tri kategorije: kulturni sadržaj, kreativna suradnja i korištenje hrvatskih produkcijskih kapaciteta poput studija ili lokacija. Projekti koji na Kvalifikacijskom testu ostvare veći broj bodova time ne ostvaruju nikakve pogodnosti.

Dodatni kriteriji

Produkcije koje ostvaruju poticaj u iznosu većem od 5 milijuna kuna (približno 666.000 eura) imaju obvezu zaposliti najmanje jednog hrvatskog pripravnika u svakom od glavnih produkcijskih odjela.

Razmatranje zahtjeva

Povjerenstvo za poticanje ulaganja u proizvodnju audiovizualnih djela sastoji se od pet članova koje imenuje ministar kulture, a sastaje se najmanje jednom svaka tri mjeseca.

Članovi Povjerenstva su:

 • predstavnik Ministarstva kulture
 • dva predstavnika Hrvatske udruge producenata
 • predstavnik Ministarstva financija
 • predstavnik Hrvatskog audiovizualnog centra

Isplata

Neto iznos bit će isplaćen po dovršetku produkcije u Hrvatskoj te primitku revidiranih računa i dokaza da su ispunjeni svi uvjeti.

Podnošenje zahtjeva

Tiskani primjerak ispunjenog obrasca za prijavu i kopija dokumentacije u elektroničkom obliku moraju se dostaviti HAVC-u najkasnije 8 dana prije početka snimanja/prve animacije u Hrvatskoj.

Obrazac za prijavu i ostala dokumentacija predaju se na hrvatskom jeziku.

Obrasci za prijavu

Obrasci za prijavu s proračunom za lokalnu proizvodnju, kvalifikacijskim testom i izjavom dostupni su za preuzimanje (samo na hrvatskom jeziku):
SERVISNE PRODUKCIJE – formulari za prijavu
KOPRODUKCIJE – formulari za prijavu

Popratna dokumentacija

 • Potvrda Porezne uprave o nepostojanju dugovanja (potvrda da je podnositelj zahtjeva ispunio sve porezne obveze prema Državi, uključujući poreze, kamate, kazne, naknade i sve druge obveze)
 • Izvadak iz Sudskog registra
 • Dokaz da je u posljednje tri godine prije dana podnošenja Zahtjeva tvrtka proizvela najmanje jedno audiovizualno djelo koje je javno prikazano (u slučaju da tvrtka ne ispunjava navedeni uvjet, osnivač tvrtke ili redatelj morali su proizvesti takvo djelo)
 • scenarij i kratki sadržaj djela
 • Cjelokupni proračun proizvodnje AV djela (za lokalne produkcije ili koprodukcije te međunarodne koprodukcije s hrvatskim koproducentom: preliminarni detaljni cjelokupni proračun; za međunarodne produkcije s lokalnim servisnim producentom: iznos cjelokupnog proračuna)
 • Dokaz da je osigurano 70 % sredstava predviđenih za pokrivanje troškova proizvodnje audiovizualnog djela u Hrvatskoj (kopije ugovora, predugovora, pisma namjere ili preuzimanja obveze u kojima je naveden točan iznos)
 • Predugovor ili Ugovor o razini usluge