Program poticaja

Financijski poticaj za filmske i televizijske produkcije koje snimaju u Hrvatskoj dostupan je međunarodnim i lokalnim produkcijama u obliku povrata 25 % od ukupnog iznosa opravdanih troškova učinjenih u Republici Hrvatskoj. Dodatnih 5 % odobreno je za produkcije koje snimaju u područjima ispodprosječnog razvoja. Raznovrsnost lokacija za snimanje, u kombinaciji s vrhunskom lokalnom uslugom i financijskom izvedivosti smještaju Hrvatsku među top destinacije na svjetskoj filmskoj karti.

Propisi

Program državne potpore za poticanje ulaganja u proizvodnju audiovizualnih djela temelji se na Zakonu o audiovizualnim djelatnostima (NN 61/18), (NN 114/22) i Pravilniku o poticanju ulaganja u proizvodnju audiovizualnih djela (NN 70/19), (NN 152/22), (NN 9/24).

Kratki pregled

Program poticaja provodi se prema načelu prednosti prijave (en. first come, first served). Povrat se obračunava na ukupni iznos opravdanih troškova, bez uračunatog poreza na dodanu vrijednost, i isplaćuje se izravno na hrvatski bankovni račun podnositelja zahtjeva. Opravdani trošak sastoji se od cijene robe i usluga kupljenih u Hrvatskoj i honorara isplaćenih hrvatskim poreznim rezidentima (članovi filmske ekipe i glumci) za usluge izvršene u Hrvatskoj.

Produkcijski formati kvalificirani za poticaje:

 • Igrani filmovi
 • Dokumentarni filmovi
 • Animirani filmovi
 • TV-filmovi i TV-serije

Povrat se ne odnosi na reklame, reality televiziju, zabavne emisije i sapunice.

Kriteriji za pristup poticajima

Minimalni iznos potrošen u Hrvatskoj, ovisno o vrsti projekta

 • 250.000,00 eura za igrane filmove
 • 150.000,00 eura za televizijske filmove
 • 100.000,00 eura za svaku televizijsku epizodu
 • 60.000,00 eura za dokumentarne filmove, animirane filmove, za jednu epizodu dokumentarne televizijske serije, za animiranu TV-seriju minimalnog ukupnog trajanja 24 minute, za postprodukciju audiovizualnog djela ukoliko se prijava odnosi isključivo na tu fazu proizvodnje

Korištenje hrvatskih glumaca i članova filmske ekipe

Za dobivanje poticaja priznaju se troškovi za rad hrvatskih poreznih rezidenata (glumci i filmska ekipa) koji rade u Hrvatskoj, kao i troškovi za robe i usluge koji su učinjeni i plaćeni u Hrvatskoj.

Kulturni test

Hrvatski kulturni/kvalifikacijski test (za servisne produkcije i koprodukcije) sastoji se od tri kategorije: kulturni sadržaj, kreativna suradnja i korištenje hrvatskih produkcijskih kapaciteta poput studija ili lokacija. Projekti koji na Kvalifikacijskom testu ostvare veći broj bodova time ne ostvaruju nikakve pogodnosti.

Dodatni kriteriji

Produkcije koje ostvaruju poticaj u iznosu većem od 500.000,00 eura imaju obvezu zaposliti najmanje jednog hrvatskog pripravnika u svakom od glavnih produkcijskih odjela.

Produkcije koje ostvaruju poticaj u iznosu većem od 1.000.000,00 eura, osim udovoljenja prethodno navedenim uvjetima, imaju obvezu zaposliti najmanje tri (su)voditelja sektora te najmanje 50 % djelatnika moraju biti porezni rezidenti Republike Hrvatske.

Razmatranje zahtjeva

Povjerenstvo za poticanje ulaganja u proizvodnju audiovizualnih djela sastoji se od pet članova koje imenuje ministar nadležan za kulturu, a sastaje se najmanje jednom svaka tri mjeseca.

Članovi Povjerenstva su:

 • jedan predstavnik Ministarstva kulture i medija
 • dva predstavnika Hrvatske udruge producenata
 • jedan predstavnik Ministarstva financija
 • jedan predstavnik Hrvatskog audiovizualnog centra

Isplata

Neto iznos bit će isplaćen po dovršetku produkcije u Hrvatskoj te primitku revidiranih računa i dokaza da su ispunjeni svi uvjeti. Upute za izradu revizijskih izvješća dostupne su ovdje.

Podnošenje zahtjeva

Obrazac Zahtjeva potpisan kvalificiranim elektroničkim potpisom i ostala dokumentacija dostavlja se HAVC u elektroničkom obliku na adresu filmingincroatia@havc.hr najkasnije 8 dana prije početka snimanja/prve animacije u Hrvatskoj.

Obrazac za prijavu i ostala dokumentacija predaju se na hrvatskom jeziku.

Obrasci za prijavu

Obrasci za prijavu s proračunom za lokalnu proizvodnju, kvalifikacijskim testom i izjavom dostupni su za preuzimanje (samo na hrvatskom jeziku):
SERVISNA PRODUKCIJA
KOPRODUKCIJA

Popratna dokumentacija

 • Potvrda Porezne uprave o nepostojanju dugovanja (potvrda da je podnositelj zahtjeva ispunio sve porezne obveze prema Državi, uključujući poreze, kamate, kazne, naknade i sve druge obveze)
 • Izvadak iz Sudskog registra
 • Dokaz da je u posljednje tri godine prije dana podnošenja Zahtjeva tvrtka proizvela najmanje jedno audiovizualno djelo koje je javno prikazano (u slučaju da tvrtka ne ispunjava navedeni uvjet, osnivač ili direktor/član uprave tvrtke morali su proizvesti takvo djelo)
 • scenarij i kratki sadržaj djela
 • Cjelokupni proračun proizvodnje AV djela (za lokalne produkcije ili koprodukcije te međunarodne koprodukcije s hrvatskim koproducentom: preliminarni detaljni cjelokupni proračun; za međunarodne produkcije s lokalnim servisnim producentom: iznos cjelokupnog proračuna)
 • Dokaz da je osigurano 70 % sredstava predviđenih za pokrivanje troškova proizvodnje audiovizualnog djela u Hrvatskoj (kopije ugovora, predugovora, pisma namjere ili preuzimanja obveze u kojima je naveden točan iznos)
 • Predugovor ili Ugovor o razini usluge