Odjel za poticanje ulaganja u audiovizualnu proizvodnju

Hrvatski audiovizualni centar u suradnji s Ministarstvom kulture i medija te Ministarstvom financija od 2012. provodi Program poticanja ulaganja u proizvodnju audiovizualnih djela, u svijetu prepoznat pod nazivom Filming in Croatia.

Odjel za poticanje ulaganja u audiovizualnu proizvodnju Hrvatskog audiovizualnog centra administrira program poticaja i promovira Hrvatsku kao lokaciju za snimanja.

Zahvaljujući ljepoti i raznolikosti lokacija pogodnih za snimanja, iskustvu i stručnosti filmskih profesionalaca te pouzdanog programa poticaja, Hrvatska je u svijetu prepoznata kao atraktivna i konkurentna produkcijska destinacija.

Obveza davatelja državne potpore

Davatelj državne potpore dužan je na svojim službenim internetskim stranicama objaviti potpuni tekst odobrenog programa potpore i njegove provedbene odredbe, ime korisnika potpore, naziv podnositelja zahtjeva i projekt za koji je dodijeljen financijski poticaj, iznos i intenzitet državne potpore izražen kao udjel u ukupnom proračunu projekta za koji je financijski poticaj dodijeljen.

Službeni podaci dostupni su na poveznicama niže:

2023.

2022.

2021.

2020.

2019.

2018.

2017.

2016.

2015.

2014.

2013.