Rijeke i jezera

Rijeke nizinskog prostora pripadaju Crnomorskom slijevu, imaju manji pad, mirniji tok, duže su i bogatije vodom. Najduže i najvažnije rijeke su Sava, Drava, Dunav. Rijeke Jadranskog slijeva su manjih porječja, kraćeg toka, ali većih padova. Najvažnije rijeke jadranskog slijeva su Neretva, Cetina i Krka. Rijeka Zrmanja je jedna od najatraktivnijih lokacija za snimanja u Hrvatskoj. Najveće prirodno jezero u Hrvatskoj je Vransko jezero (park prirode) kod Biograda (površina 30,7 km2), nedaleko od mora, a najpoznatija su Plitvička jezera  (nacionalni park), koja se nalaze na popisu Svjetske baštine UNESCO-a.

Središnja Hrvatska

Slapovi, Rastoke

Dalmacija

Kanjon Cetine kod Zadvarja

Središnja Hrvatska

Jezero Čiče

Kvarner

Lokvarsko jezero, Lokve

Kvarner

Lokvarsko jezero zimi, Lokve

Dalmacija

Planinska rijeka, NP Paklenica

Dalmacija

Kanjon rijeke Zrmanje, HTZ

Dalmacija

Rijeka Krka, Nacionalni park Krka, HTZ

Dalmacija

Ušće Neretve, Ploče, HTZ

Dalmacija

Pariževačka glavica, Zrmanja , Filmski ured Zadar

Dalmacija

Slapovi na rijeci Zrmanji, Muškovci

Kvarner

Zeleni vir, geomorfološki rezervat, HTZ

Snimano ovdje